O projekte

SpozaHranic.com autor : Nika Riner

Spoza Hraníc je miestom príbehov našincov v zahraničí.

Každý z nás odchádza z iných dôvodov a za iným cieľom – niektorí sa vrátia, niektorí nie. Niekto hľadá nový začiatok, niekoho lákajú neprebádané miesta. Niekto odišiel, aby pomáhal a niekto preto, lebo hľadá lepšie študijné a pracovné podmienky. Našim cieľom je zdieľať všetky ich príbehy bez ohľadu na to, čo robia a prečo odišli.

Všetci máme právo na vlastný názor a rozhodnutia, ak sa teda niekto rozhodne pre život v zahraničí, chceme mu poskytnúť dostatok potrebných informácií, no najmä osobných skúseností ľudí, ktorí si touto náročnou cestou a začiatkami v cudzine už prešli. Chceme uľahčiť často náročné životné rozhodnutia a pokiaľ možno aj dodať trochu odvahy a motivácie.

Okrem ľudí, ktorí do zahraničia odišli natrvalo, prinášame aj príbehy tých, čo sa s množstvom spomienok a zážitkov radi vracajú zo svojich ciest, tých, čo do zahraničia odišli študovať a tých, čo sa rozhodli odísť preto, aby sa stali dobrovoľníkmi a pomáhali. Veríme, že skúsenosťami človek rastie a ich zdieľanie je tou najjednoduchšou cestou, ako si vzájomne pomôcť.

Cieľom webu Spoza Hraníc je stať sa miestom inšpirácie, pomoci, spolupráce, zaujímavostí a najmä jedinečných skúseností.

Ak máte záujem zapojiť sa a prispieť svojimi skúsenosťami a fotografiami zo života v zahraničí, prípadne štúdia, dobrovoľníctva alebo cestovania, ozvite sa nám na info@spozahranic.com alebo prostredníctvom tohto kontaktného formuláru.

ologované